“NOWEFIO- lubuskie lokalnie 2024-2026” – rozpoczął się nabór wniosków

Fundacja Rozwoju Holistycznego wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” 05.03.2024 r. rozpoczęły nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu „NOWEFIO –lubuskie lokalnie 2024-2026”- edycja 2024, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nabór prowadzony będzie do 26.03.2024 r., do godz. 13:00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: nowefio.lubuskie@gmail.com

 

Kto może ubiegać się o mikrodotację? 

 • Młoda organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim i wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
 • Lokalna organizacja pozarządowa to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie lubuskim. Roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
 • Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy pełnoletnie osoby, zamieszkujące na terenie województwa lubuskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. Patronem).

 

 • Patron to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mający siedzibę lub jednostkę organizacyjną w województwie lubuskim (oddział terenowy) lub/i prowadzi działania statutowe na rzecz wspierania grup nieformalnych na terenie całego kraju.

 Jaka jest pula środków? 

480 000,00 zł

Jaka jest wysokość wsparcia? 

Młode/lokalne organizacje do 6 000 zł

Grupy nieformalne występujące samodzielnie i z Patronemdo 6 000 zł

Na co może zostać wykorzystane wsparcie?

 1. Młode/lokalne organizacje mogą wykorzystać środki na:
 1. zakup sprzętu biurowego; sprzętu związanego z obszarem działań organizacji; koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną; pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju;
 2. na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 UoDPPioW.
 1. grupy nieformalne (występujące samodzielnie lub z Patronem) mogą wykorzystać środki na:
 • na realizację lokalnych inicjatyw, przedsięwzięć mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 UoDPPioW (w tym możliwe jest przeznaczenie maks 20% wartości wnioskowanej dotacji na zakup sprzętu, pod warunkiem że jest niezbędny do realizacji danej inicjatywy i uzasadniony).

 Kryteria i sposób wyboru projektów:

Kryteria i sposób wyboru projektów zostały zawarte w Regulaminie konkursu oraz w załącznikach: karty oceny – omawiane będą podczas szkoleń, a udostępnione zostały na stronie internetowej projektu: www.lubuskielokalnie.fam.org.pl.

 Szkolenie online:

 1. szkolenie dla młodych/lokalnych organizacji: 03.2024 r. godzina 13:00

link do spotkania on-line:

https://livewebinar.com/203-359-081/bdec0336e4808e96f7119b5218e93f90

 1. szkolenie dla Patronów i grup nieformalnych : 03.2024 r. godzina 13:00

link do spotkania on-line:

https://livewebinar.com/766-393-352/c2a44a9c89cbde492594643d09dc4ba6

Aby wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba instalować żadnego dodatkowego oprogramowania! Wystarczy klikną w link.

 Gdzie uzyskać informacje?

Na stronie www.lubuskielokalnie.fam.org.pl zamieszczone zostały Regulamin konkursu wraz załącznikami. Zachęcamy również do korzystania z naszego wsparcia.

 Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”
ul. Lipowa 1
66-003 Zabór

Ogłoszenie nabór_NOWEFIO-lubuskie lokalnie_2024

Plakat - NOWEFIO