O funkcjonowaniu gmin w czasie pandemii…

W dniu 8 maja 2020 r. Starosta Gorzowski Michał Wasilewski zorganizował wideokonferencje z włodarzami gmin powiatu gorzowskiego.

W trakcie rozmów Starosta poprosił Wójtów i Burmistrzów o przedstawienie sytuacji w swoich gminach, o obecnej sytuacji na granicy oraz jak gminy przygotowały prowadzone przez samorząd przedszkola i żłobki.

Starosta podkreślił, że takie spotkania będą miały charakter cykliczny, ponieważ kontakt między gminami a powiatem jest bardzo ważny.