„Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim”

W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludźmi i niewolnictwu. Przedstawiciele służb i inspekcji debatowali m.in. o formach handlu ludźmi w XXI wieku oraz detencji cudzoziemców jako formie zabezpieczenia ich przed handlem ludźmi.

Na całym świecie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zmuszani są do wyczerpującej pracy, popełniania przestępstw… Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej.
Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi, udziela bezpłatnej pomocy każdemu, kto może być ofiarą handlu ludźmi lub jest zagrożony.
tel. 22 628 01 20
www.ksik.pl

„Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim” „Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim” „Obchody Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu w województwie Lubuskim”