1

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynku

Przypominamy, że pozostał tydzień na złożenie deklaracji o źródłach ciepła do bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Złożenie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE.
 Deklaracja o źródle ogrzewania budynków