Obwieszczenia Starosty Gorzowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Baczyna, gmina Lubiszyn, oznaczonej nr. ewid. działki 287/39

Gorzów Wlkp., dnia 09.12.2021 r.
BA-GN.6821.15.2021.PP

Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Starosta Gorzowski zawiadamia, że w dniu 13.09.2021 r., na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, znak: l. dz.1327/SO/09/2021/IE, z dnia 10.09.2021 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Baczyna, gmina Lubiszyn, oznaczonej nr. ewid. działki 287/39, poprzez zezwolenie na zakładanie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej, w związku z realizacją przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie/skablowaniu linii 15 SN, wymianie 2 stacji na kompaktowe oraz zabudowy potrójnego punktu rozłącznikowego w relacji GPZ Łupowo-Wysoka, a GPZ Witnica-RS Witnica-L-222.
Postępowanie prowadzone będzie w trybie przepisów art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).
W związku z powyższym informuję, że strony mają możliwość składania wniosków i uwag w powyższej sprawie.

Sprawę prowadzi:
Paulina Pałyska tel. 95 7330 443.