Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

Od 31 stycznia 2022 r. będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny na wniosek właściciela pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma czytelne, utrzymane w należytym stanie tablice rejestracyjne zgodne z obowiązującym wzorem. Możliwość zachowania tablic rejestracyjnych nie będzie więc dotyczyła tzw. czarnych tablic rejestracyjnych oraz białych z flagą PL.

Będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy.
Samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu w wyniku uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
a) w przypadku pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji podwozia,
W którym w trakcie badań technicznych stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogący stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
b) w przypadku szkody istotnej
będzie można wycofać pojazd z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od daty zakończenia decyzji o poprzednim wycofaniu z ruchu. Przywrócenie do ruchu będzie wiązało się przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego pojazdu po naprawie.
Koszt wycofania samochodu osobowego z ruchu od 3 do 12 miesięcy to 112 zł.