ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO – komunikat Wydziału Komunikacji

Na stronie https://info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html, można sprawdzić status swojego dowodu rejestracyjnego, usługa sms jest aktualnie wyłączona.

Wymagane wnioski i dokumenty:
• wniosek o wydanie DR (może być napisany odręcznie, można też skorzystać z gotowego druku https://bip.powiatgorzowski.pl/procedury/187/7/7__Odbior_dowodu_rejestracyjnego__28wymiana_pozwolenia_czasowego_na_dowod_rejestracyjny_29/) ;
• pozwolenie czasowe;
• karta pojazdu, jeżeli była wydana;
• pełnomocnictwo, jeśli dowód nie będzie odbierany przez właściciela pojazdu;
• inne dokumenty, które miały być dostarczone przy odbiorze dowodu rejestracyjnego (akcyza, karta pojazdu).
• kopia aktualnego ubezpieczenia – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli;
• w dniu odbioru pojazd musi mieć ważne badanie techniczne.

Opłaty:
Bez opłat
Opłacie podlega ewentualne pełnomocnictwo (za wyjątkiem pełnomocnictwa od małżonka, rodzeństwa, wstępnych i zstępnych) – 17 zł
Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
Potwierdzenie ubezpieczenia i ewentualnej opłaty można też przesłać na adres komunikacja@powiatgorzowski.pl, w wiadomości zaznaczyć jakiej sprawy i jakiego pojazdu dotyczą przesłane dokumenty.

Komplet dokumentów należy złożyć w urnie, która jest wystawiona w urzędzie, przesłać pocztą bądź nadać w dowolnym paczkomacie https://www.powiatgorzowski.pl/inpost-urzad24/.
Zgodnie z przesłanym wnioskiem, dowód rejestracyjny wraz z kartą pojazdu zostanie odesłany pocztą bądź przekazany do paczkomatu przy urzędzie.