Odpady wytwarzane przez osobę objętą kwarantanną…

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kategorii odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, Minister Klimatu i Środowiska zwrócił się w tej kwestii do Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować jako odpady komunalne.