Odpowiedzialność za przesyłkę konsumenta …

Czy sprzedawca może przenieść na konsumenta odpowiedzialność za przesyłkę wskazując np. w treści aukcji sformułowanie „List ekonomiczny jest nierejestrowany. Nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczenie takiej przesyłki”?

Przedsiębiorca nie może przenieść odpowiedzialności za przesyłkę na konsumenta. Wynika to z dwóch kwestii.

Po pierwsze, zasadą jest, że sprzedawca przy umowie zawieranej na odległość z konsumentem odpowiada za towar do momentu wydania go „do ręki” kupującemu. Nie ma znaczenia, że przy dostarczeniu paczki korzystał z usług listonosza czy kuriera. Sprzedawca odpowiada przed konsumentem za nieprawidłowe wywiązanie się z umowy zarówno w przypadku zagubienia, jak i uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.

Trzeba pamiętać, że konsument odpowiada za transport tylko wtedy, jeżeli to on samodzielnie wybierze pośrednika, który dostarczy mu zakupiony towar. Z taką sytuację będziemy mieli do czynienia, gdy po towar do sprzedawcy podjedzie osoba zamówiona osobiście przez kupującego, np. wyślemy znajomego po odbiór naszej przesyłki. Podobnie będzie w przypadku wyboru kuriera, którego nie ma w ofercie dostawy sprzedawcy.

Po drugie, wskazanie przez przedsiębiorcę w sposób wyraźny i jednoznaczny w umowie (czyli np. w treści aukcji), że nie ponosi on odpowiedzialności za przesyłkę jest nieważne z mocy prawa. Oznacza to, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca zastosuje taki zapis, a towar nie dojdzie do konsumenta to sprzedawca będzie musiał wysłać produkt raz jeszcze, na własny koszt, bez dodatkowej dopłaty. Jest to zatem ryzyko przedsiębiorcy, gdyż to on musi udowodnić, że doręczył produkt, a nie konsument, że mu doręczono.

Podstawa prawna: art. 548 § 3 Kodeksu cywilnego
Źródło: www.prawakonsuemnta.uokik.gov.pl