Odprawa roczna obrony cywilnej…

Magdalena Pędziwiatr Starosta Powiatu Gorzowskiego, jako Szef Obrony Cywilnej Powiatu Gorzowskiego przeprowadziłam wczoraj odprawę roczną podsumowującą działalność obrony cywilnej w Powiat Gorzowski.
Do najważniejszych zadań realizowanych w ramach Obrony Cywilnej w naszym powiecie należało:
– poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców,
– konserwacja i utrzymanie systemu alarmowego,
– aktualizacja dokumentacji zarządzania kryzysowego,
– obsługa zdarzeń kryzysowych występujących na terenie powiatu.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie Starosta skierowała do inspektorów ds. ZK i OC z terenu Powiatu Gorzowskiego.