Oferta czeka na opinię

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie – „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci”

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci”.

Organizacja zadania publicznego „II Bieg Doliną Młynów w Nadleśnictwie Bogdaniec – bieg dzieci” ma na celu propagowanie aktywności fizycznej oraz integracji międzypokoleniowej.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie. Uwagi można zgłaszać do dnia 04.05.2020 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail s.romanowska@powiatgorzowski.pl oraz pocztą tradycyjną (obowiązuje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Pankiewicza 5-7.