Oferta czeka na opinię

Stowarzyszenie Nasze Kąty – Edukacyjne Powiatowe Podchody Rodzinne

Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu turystyka i krajoznawstwo pn. “Edukacyjne Powiatowe Podchody Rodzinne”.

Głównym celem zadania jest działalność na rzecz upowszechniania turystyki poprzez edukację ekologiczną, prozdrowotną oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Starosta Gorzowski zaprasza zainteresowane osoby do zgłaszania uwag na temat oferty złożonej przez Stowarzyszenie Nasze Kąty w Łupowie.

Uwagi można zgłaszać do dnia 4 maja 2020 r. w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych drogą elektroniczną na adres e-mail zdrowie@powiatgorzowski.pl lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa).

Oferta jest dostępna na stronie https://bip.powiatgorzowski.pl/ w zakładce organizacje pozarządowe, stronie internetowej https://www.powiatgorzowski.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5-7.