Oficjalne otwarcie pracowni hotelarskiej i gastronomicznej w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Reforma oświaty, która dokonała zmian w podstawie programowej wymusza na szkole dostosowanie warunków nauki do zreformowanej podstawy programowej. W związku z tym zaistniała konieczność przygotowania odpowiednio wyposażonych gabinetów lekcyjnych – pracowni, które sprostają wymaganiom programowym.

W Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą oficjalnie zakończyły się działania w zakresie wydzielenia fragmentu korytarza i przystosowanie go na cele dydaktyczne w celu kształcenia zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa (hotelowa jednostka mieszkalna wraz z węzłem higieniczno-sanitarnym) oraz dostosowanie fragmentu  sali lekcyjnej na pracownię technologii gastronomicznej.

Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”, współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Powiat Gorzowski z dumą towarzyszy takim wydarzeniom. Dziś reprezentowany był przez Wicestarostę Małgorzatę Ludniewską oraz  członka zarządu Zygmunta Mendelskiego.

 

 ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni ZS Kostrzyn nad Odrą-otwarcie pracowni .