Ogłoszenia Starosty Gorzowskiego nr 1/2024 z dnia 28 marca 2024 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym …

Ogłoszenia Starosty Gorzowskiego nr 1/2024 z dnia 28 marca 2024 r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr. ewid. działki 17, położonej w obrębie Santoczno, gm. Kłodawa.
Ogłoszenie o przetargu – Podpis