Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie…

image_pdfimage_print

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2023 rok Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych w sprawie rocznego Programu współpracy na 2023 rok

image_pdfimage_print