1

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Diagnoza strategiczna uwarunkowań rozwojowych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Strategiarozwoju ponadlokalnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego 2030