Opłata za prawa jazdy

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. przypomina i informuje, że po zdanym egzaminie na prawa jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł na konto 91 8367 0000 0400 2437 1410 0001 Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
Potwierdzenie opłaty można dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres komunikacja@powiatgorzowski.pl z dopiskiem „opłata za prawa jazdy”.
W przeciwnym wypadku dokument nie zostanie zamówiony.