Organizacja publicznego transportu zbiorowego tematem spotkania z przedstawicielami miast gmin Powiatu Gorzowskiego

Organizacja publicznego transportu zbiorowego była tematem wczorajszego spotkania z przedstawicielami miast gmin Powiatu Gorzowskiego.
Rozmawiano:
  • o możliwościach uzyskania dopłaty ze środków fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  • o zadaniach organizatora publicznego transportu zbiorowego,
  • o właściwości organizatora i formy realizacji zadań,
  • o analizie lokalnych/regionalnych potrzeb przewozowych na obszarze właściwości organizatora,
  • o formach współdziałania jst w celu realizacji zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

transport publiczny transport publiczny transport publiczny transport publiczny