OSTRZEGAMY! Czad cichy zabójca…

Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się zatrucia tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Gaz ten powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Tlenek węgla jest niewyczuwalny zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku).
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Przede wszystkim należy:
– co najmniej raz w roku kontrolować stan instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych,
– użytkować sprawne technicznie urządzenia,
– stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu (odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności),
– nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
– podczas wymiany okien na nowe, trzeba sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogorszyć wentylację,
– systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
– często wietrzyć pomieszczenia,
– nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, uczucia oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania (mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem).