Ostrzeżenie meteorologiczne nr 10 Gęsta mgła/1

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Gęsta mgła
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Na południu regionu przejściowo poprawa widzialności.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2022-01-24 08:00
Do: 2022-01-24 20:00
synoptyk IMGW-PIB: Celina Rudzik
Czas wydania: 2022-01-24 07:58
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu