Ostrzeżenie meteorologiczne nr 111 Gęsta mgła/1

Ostrzeżenia meteorologiczne:Gęsta mgła/stopień: 1
prawd. 85%
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2022-10-27 21:00
Do: 2022-10-28 10:00
Czas wydania: 2022-10-27 11:49