Ostrzeżenie meteorologiczne nr 129 Gęsta mgła/1

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Gęsta mgła
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane.

Ważne:
Od: 2021-12-29 14:30
Do: 2021-12-30 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Marek Pruchniewicz
Czas wydania: 2021-12-29 14:18
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu