Po co w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przetwarza się dane osobowe

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. jest urzędem obsługującym organy samorządu terytorialnego oraz organy administracji publicznej działające na poziomie powiatu. Poza przypadkami związanymi z przetwarzaniem danych swoich pracowników oraz kontrahentów, w Starostwie przetwarza się dane osobowe osób, które zwracają się do niego o załatwienie swojej sprawy.

Zatem w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków działających w jego ramach organów administracji publicznej (Starosty, Zarządu Powiatu, Powiatu). Podstawę tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art, 6 ust 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.