“Po pierwsze rodzina!”

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe na rzecz rodzin.

Wspieranie małżeństwa jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci, przygotowanie młodych par do radzenia sobie z wyzwaniami życia rodzinnego oraz tworzenie otoczenia szczególnie przyjaznego rodzinom, to główne cele konkursu skierowanego do organizacji pozarządowych.

Do wzięcia jest 6 mln zł
Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Warte podkreślenia jest, że wkład własny nie jest wymagany.
Natomiast okres realizacji zadania zaplanowany jest na 15 września-31 grudnia 2020 r.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Program jest adresowany do organizacje pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych. Pragniemy zauważyć, że organizacje muszą mieć doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.

Jak i kiedy złożyć ofertę?
Oferty należy składać poprzez formularz zamieszczony w systemie Witkac.pl. Aby to zrobić należy założyć konto i zalogować się na stronie konkursu: www.witkac.pl/public/#/Contest/View/13171.

Termin składania ofert rozpoczyna się 5 czerwca 2020 r.o godz. 18.00, a upływa 27 czerwca 2020 r. o godz. 23.59.

Ocena i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MRPiPS.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-po-pierwsze-rodzina-wystartowal-mozna-skladac-oferty?fbclid=IwAR1wOBOsma251T1dkdDLktozkiOp0mJ3p3FPEV_kgJImL7TRRTW4IOcSgl8