Pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów

W związku z petycją złożoną w sprawie zwiększenia świadomości prawnej społeczności lokalnej na temat transplantacji zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualnym stanem prawnym dotyczącym przedmiotowego zakresu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli osoba za życia nie wyrazi sprzeciwu na pobranie po śmierci swoich narządów, to domniemywa się, że wyraża na to zgodę. Sprzeciw można wnieść poprzez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, w formie pisemnego oświadczenia własnoręcznie podpisanego i noszonego przy sobie lub ustnej deklaracji złożonej w obecności co najmniej dwóch świadków. Prawo nie daje uprawnień rodzinie do decydowania o pobieraniu bądź niepobieraniu cudzych komórek, tkanek i narządów w celu ich przeszczepienia innej osobie. Każdy z nas jest potencjalnym dawcą narządów, dopóki sam za życia nie wyrazi sprzeciwu.

W 2021 roku w Polsce najmłodszy dawca miał 1,5 roku, a najstarszy 79 lat. W województwie lubuskim 18 osób pośmiertnie podarowało komuś swoje narządy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku na przeszczepienie narządu oczekiwało w naszym kraju 1856 osób.

Zagadnienia związane z transplantacją uregulowane zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 ze zm.). Aktualny tekst ustawy do zapoznania i pobrania [ tutaj ].

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany aktów prawnych publikowane są w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej dostępnym pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl .