Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – na czas epidemii i nie tylko

W okresie kryzysu spowodowanego epidemią COVID – 19 wzrasta stres oraz napięcie nie tylko u dorosłych, lecz również pośród naszych najmłodszych dzieci oraz młodzieży.
Jeśli Twoje dziecko lub nastolatek wymaga wsparcia specjalisty (psychologa, psychoterapeuty), jeśli nie wiesz jak rozmawiać z dzieckiem o sytuacji epidemii, jeśli Twoje dziecko zmieniło niepokojąco swoje zachowanie podczas izolacji domowej tu znajdziesz pomoc:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. zaprasza uczniów z terenu działania placówki na zajęcia.

W okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Gorzowie Wlkp. pracuje zgodnie z dotychczasowym grafikiem: poniedziałki 7.30- 17.00 wt.-czw. 7.30- 15.30 piątek. 7.30- 14.00 Zgłoszenia można składać telefonicznie 95 7330468 lub 95 7330467, listownie bądź mailowo (adres mailowy:porpsychped1@powiatgorzowski.pl)

Co oferujemy?
Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem i chcesz o coś zapytać lub podzielić się z nami swoim kłopotem? Codziennie w czasie ferii w godzinach 10.00 – 11.00 prowadzony będzie dyżur w trakcie którego zapraszamy do kontaktu dzieci i młodzież doświadczających trudności wynikających z ograniczeń związanych z pandemią. Możesz też wysłać do nas wiadomość – porpsychped1@powiatgorzowski.pl Na pewno odpiszemy lub oddzwonimy!!

Poza godzinami urzędowania poradni można uzyskać pod bezpłatnymi numerami telefonów:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę -116 111 800 100 102.
Całodobowa i bezpłatna Linia Wsparcia 800 70 22 22 – www.liniawsparcia.pl

Terapia pedagogiczna dla najmłodszych
Mając na uwadze nauczanie zdalne, brak kontaktu z rówieśnikami, pojawiające się być może trudności w nauce Poradnia zaprasza do udziału w zajęciach stacjonarnych.
Zapraszamy uczniów klas 0-I oraz II- III na zajęcia w małych grupach – do 4 osób. Zajęcia prowadzą pedagodzy posiadający przygotowanie w zakresie pracy z młodszym dzieckiem.
Terapia ma na celu przygotowanie i ukształtowanie dojrzałości dziecka do nauki czytania i pisania poprzez stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci rozpoczynających edukację szkolną.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
Mają na celu wzmocnienie oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży, którzy z różnych przyczyn: osobowościowych, rozwojowych, środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na poziom sukcesu osobistego, obraz samego siebie, prawdopodobieństwo występowania nieakceptowanych społecznie zachowań.

Terapia logopedyczna w oparciu o Teatrzyk Kamishibai oraz Teatrzyk Cieni.
Kamishibai Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai), – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.
Zajęcia odbywają się po uzgodnieniu terminu z prowadzącymi.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do podjęcia nauki w szkole – zajęcia indywidualne i grupowe, w tym m.in.:
• Rehabilitacja ruchowa,
• Metoda Dobrego Startu,
• Terapia ręki z elementami integracji sensorycznej,
• Wsparcie psychologiczne dla rodziców i opiekunów.