Poprawa jakości powietrza

ŹRÓDŁA WIEDZY O KLIMACIE 

            Zagadnienia związane z klimatem są obecnie mocno widoczne i słyszalne w debacie publicznej, w tym w mediach. Na ten temat  pojawia się wiele artykułów, publikacji. Niestety, nie wszystkie są wiarygodne. Poszukując wiedzy w tym zakresie należy korzystać
ze sprawdzonych źródeł. W tym celu przygotowaliśmy listę naszych rekomendacji związanych ze zmianą klimatu:

 

  • nauka o klimacie – portal redagowany przez naukowców, który wyjaśnia fizyczne procesy rządzące klimatem, informuje na temat aktualnych wyników badań oraz rozprawia się z mitami klimatycznymi (naukaoklimacie.pl);
  • ziemia na rozdrożu – na stronie tej znajduje się m.in. encyklopedia, która wyjaśni najważniejsze pojęcia związane z klimatem (ziemianarozdrozu.pl);
  • klimatyczne ABC – to podręcznik opracowany przez zespół naukowców Uniwersytetu Warszawskiego i innych ośrodków naukowych, reprezentujących różne dziedziny wiedzy: fizyka, chemia, biologia, ekologia, ekonomia (www.klimatyczneabc.uwedu.pl);
  • teraz środowisko – to serwis adresowany do specjalistów i pracowników sektora ochrony środowiska oraz osób zainteresowanych tę tematyką. Przekazuje aktualności rynkowe, prawne, administracyjne i technologiczne (www.teraz-srodowisko.pl);
  • europejska agencja środowiska (EEA) – strona prowadzona przez agencję Unii Europejskiej, która dostarcza informacji dotyczących środowiska (eea.europa.eu/pl);
  • chrońmy klimat – portal instytutu na rzecz ekorozwoju. Dostarcza wiedzy w obszarze życia
    i gospodarki, negocjacji klimatycznych oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego z uwzględnieniem opinii organizacji pozarządowych (chronmyklimat.pl).