Porzucenie odpadów

Biuro Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w związku z pojawieniem się informacji o powstawaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polski miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz wzrostem liczby zatrzymanych, nielegalnych transportów odpadów, pragnie przestrzec właścicieli budynków i posesji zlokalizowanych na terenie Powiatu Gorzowskiego przed zagrożeniem jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością. Informujemy, że w sytuacji kiedy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany koszt utylizacji tych odpadów będzie spoczywał na właścicielu nieruchomości.
Podstawa prawna: art. 26 ust. 1÷2 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.)