Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 08.02.2021 r. Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie wideokonferencji.
W trakcie posiedzenia poruszono m.in.:
– temat minimalizowania skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych,
– reagowania na utrudnienia wynikające z okresu zimowego,
– czy udzielania pomocy osobom bezdomnym i samotnym.
W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele służb, inspekcji i straży, a także kluczowe instytucje i urzędy, w tym nasze Starostwo Powiatowe.
wideokonferencja z wojewodą

wideokonferencja z wojewodązima

wideokonferencja z wojewodą