Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli Członkowie Powiatowego Zespołu ZK oraz przedstawiciele miast, miast i gmin oraz gmin z administrowanego terenu, sprawdziliśmy stan przygotowania do sezonu zimowego 2022/2023 (zimowe utrzymanie dróg powiatowych, odpowiednie utrzymanie przewodów kominowych, zapobieganie wystąpieniu katastrofy budowlanej spowodowanej zalegającym śniegiem lub lodem, ochrona życia i zdrowia ludzi w okresie jesienno – zimowym) .
Omówiliśmy także temat bezdomności w powiecie gorzowskim i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu w przypadku zagrożenia silnych mrozów.

posiedzenie zarządzania kryzysowego