Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Starosta Gorzowski Magdalena Słomińska, jako przewodniczący Zespołu zwołał je w trybie zdalnym. Głównym tematem posiedzenia było sprawdzenie stanu przygotowania do sezonu zimowego 2020/2021 oraz omówienie aktualnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zakażeń wirusem SARS-CoV2 powodującym chorobę COVID-19 na administrowanym terenie.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu: Sekretarz Powiatu, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Sanitarnej, Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Wydziału Dróg Powiatowych.
posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego