Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego …

Wczoraj w Starostwie Powiatowym odbyło się posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołanego w trybie alarmowym na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem ogniska grypy ptaków na terenie gminy Lubiszyn.
Obecni na spotkaniu byli Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcą, Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Wójt Gminy Lubiszyn , pracownik ZK i OC gminy Lubiszyn i przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym.
Podczas posiedzenia omówiono bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem ptasiej grypy oraz wypracowano metody współdziałania w zakresie jej wygaszenia.