„Posiłek w szkole i w domu” – program realizowany w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich

Powiat Gorzowski otrzymał dofinansowanie w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Wartości dofinansowania: 79 457,80 zł
Całkowity koszt zadania: 99 322,25 zł
Program jest realizowany w Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich. Zadanie obejmuje remont i zakup wyposażenia jadalni. W ramach wsparcia finansowego wykonywana jest wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymiana blatu przy oknie do wydawania posiłków, wymiana drzwi, renowacja ścian i sufitu, wymiana posadzki oraz zakup stołów z krzesłami.

„Posiłek w szkole i w domu”