Potwierdzony przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu gorzowskiego.

Potwierdzony przypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu gorzowskiego.

Na terenie całego powiatu gorzowskiego i miasta Gorzowa Wielkopolskiego obowiązuje nakaz  utrzymywania oraz karmienia i pojenia  drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu , w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim.

Dodatkowo należy wykonywać dezynfekcję wewnątrz i na zewnątrz obiektów, sprzętu używanego do obsługi drobiu i przestrzegać zasad bioasekuracji. Należy sporządzać dokumentację wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych. Przed wejściem do kurnika należy wyłożyć maty dezynfekcyjne, przed wejściem dezynfekować ręce i buty. Nie dopuszczać do kontaktu z dzikimi ptakami.

Ponadto Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2023 r. wyznacza obszary zapowietrzony i zagrożony, szczegółowe nakazy i zakazy obowiązujące mieszkańców tych obszarów opisane są w rozporządzeniu dostępnym na stronach gmin, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gorzowie Wlkp. oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

Lek. wet. Witold Hącia
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w  Gorzowie Wlkp.