Powiat Gorzowski bierze udział w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin

Powiat Gorzowski bierze udział w projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin.

Polska Szczęśliwych Rodzin to projekt realizowany od 2020 roku w ramach konkursu grantowego “Po pierwsze Rodzina!” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt ma na celu koordynację współpracy między wszystkimi organizacjami zajmującymi się kwestiami polityki rodzinnej w Polsce: w instytucjach publicznych,
w samorządach czy w organizacjach pozarządowych. Międzyorganizacyjna współpraca ma postawić rodzinę w centrum uwagi i wszelkich działań administracji na wszystkich szczeblach jej funkcjonowania.

Informacje o Projekcie Polska Szczęśliwych Rodzin oraz o spotkaniach liderów działań na rzecz rodziny można przeczytać na stronie http://www.polskaszczesliwychrodzin.pl

Polska Szczęśliwych Rodzin grafika