Powiat Gorzowski dla Przedsiębiorców

POWIAT GORZOWSKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp.

Jeśli jesteś pracodawcą, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną
w Powiatowym Urzędzie Pracy, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe, związane
z jej zatrudnieniem. Możliwe formy wsparcia:

Jeśli już zatrudniasz pracowników i chcesz podnieść ich kwalifikacje, oto możliwe formy wsparcia:

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.gorzow.praca.gov.pl oraz pod nr tel. 95 736 06 40.

Wsparcie z PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych

Formy wsparcia dostępne dla Przedsiębiorców:

  • Wyposażenie stanowiska pracy
  • Przystosowanie stanowiska pracy
  • Szkolenia organizowane przez pracodawcę
  • Staże - instrumenty rynku pracy
  • Zatrudnienie osoby wspomagającej
  • Szkolenie osoby wspomagającej

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.pfron.org.pl oraz pod nr tel.801 233 554, 22 581 84 10.

Adresy stron, które mogą Ci się przydać: 

Adres strony Zawartość strony
www.funduszeeuropejskie.gov.pl Serwis zawiera kompleksowe informacje dotyczące obowiązujących zasad rozdziału funduszy europejskich, obowiązujących przepisów i projektów, które można realizować w oparciu o poszczególne programy.
www.zus.pl Strona ZUS-u zawiera m.in. informację w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
www.podatki.gov.pl Strona Ministerstwa Finansów gdzie znajdziesz cenne informacje m.in. o zmianach w prawie czy jakie ulgi i odliczenia Ci przysługują.
www.mir.gov.pl Strona Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zawiera m.in. informacje o funduszach europejskich i polityce regionalnej.
www.mg.gov.pl Strona Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi. Zawiera informacje o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, a także porady oraz informacje ważne dla firm, np. na temat procesów deregulacyjnych.
www.arimr.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Strona zawiera: dane teleadresowe oddziałów regionalnych ARiMR, a także informacje przydatne dla przedsiębiorców z branży spożywczej i leśnej.
www.parp.gov.pl Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zawiera m.in. informacje o dotacjach dla MSP, w tym o środkach europejskich oraz o szkoleniach.
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, darmowa baza oferująca usługi szkoleniowe i doradcze. Dzięki niej możesz podnieść kompetencje i kwalifikacje,  zmienić pracę a z pasji uczynić źródło dochodów. Baza Usług Rozwojowych jest największą w kraju platformą szkoleniową, dzięki której z oferty szkoleń i doradztwa skorzystało już ponad 650 tys. osób.

 

www.paih.gov.pl Agencja zajmuje się z jednej strony przyciąganiem inwestycji do Polski, z drugiej wspiera ekspansję polskich firm za granicę. PAIZ jest organizatorem misji gospodarczych oraz wyjazdów na targi branżowe.
www.stat.gov.pl Strona Głównego Urzędu Statystycznego, zawiera cenne dane statystyczne oraz analizy pozwalające weryfikować sytuacje na rynku.
www.ziph.pl Największa, niezależna organizacja zrzeszająca przedsiębiorców w Województwie Lubuskim, prowadząca m.in. szkolenia, konferencje.
www.arp.pl Strona Agencji Rozwoju Przemysłu. Zajmuje się ona restrukturyzacją przedsiębiorstw i praktyczną realizacji pomocy publicznej ze strony państwa. Na stronie znajdują się m.in. oferty sprzedaży maszyn i urządzeń oraz oferty szkoleń.
www.eGospodarka.pl Serwis zawierający ważne i przydatne porady dla przedsiębiorców, zawiera m.in. wzory dokumentów potrzebnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.
www.kiq.pl Strona Krajowej Izby Gospodarczej, zawiera katalogi firm, informacje o krajowych i zagranicznych targach, wystawach, tematyczne aktualności i raporty ważne dla biznesu.
www.mala-firma.pl Serwis zawiera informacje z bardzo różnych dziedzin, ważnych dla przedsiębiorców. Od porad prawnych po obowiązujące akty prawne, a nawet pomysły na założenie firmy.
www.pit.pl Podatkowa strona informacyjno-poradnikowa zawiera informacje dot. podatków, do których zobowiązani są przedsiębiorcy.