Powiat Gorzowski włączył się w ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Zarząd Powiatu Gorzowskiego postanowił przystąpić po raz kolejny do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka.
Jest to program edukacyjno-informacyjny organizowany przez działające przy Klinice Gastroenerologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczego SKN „Onkoma”.

Głównym celem tego programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka. Program edukuje w zakresie czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. Choroby nowotworowe są przyczyną co czwartego zgonu w Polsce.

W edycji 2020/2021 w programie będą uczestniczyły dwie nasze szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w LIPKACH Wielkich oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W roku szkolnym 2019/2020 mimo niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej ponad 350 tysięcy uczniów wzięło udział w zajęciach w ponad 500 samorządach w całej Polsce.