Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi … Sprzedaż rzeczy

image_pdfimage_print

W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (rzeczy ruchomych) oprócz obowiązków informacyjnych związanych ze sprzedażą tradycyjną oraz odrębnie ze sprzedażą poza lokalem lub na odległość sprzedawca ma obowiązek udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Muszą to być przede wszystkim następujące dane:
• rodzaj rzeczy;
• nazwa producenta lub importera;
• znak bezpieczeństwa i zgodności;
• informacje o dopuszczeniu do obrotu w Polsce;
• określenie energochłonności (gdy rodzaj rzeczy na to pozwala) bądź inne dane jeśli to konieczne.
Ponadto na żądanie kupującego, sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić poszczególne postanowienia umowy.

Warto pamiętać!
Podczas zakupów w sklepie stacjonarnym konsument powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne – pozwalające na wybór towaru oraz sprawdzenie jego jakości, kompletności i działania. W tym celu może żądać np. włączenia urządzenia przez sprzedawcę.

Podstawa prawna – art. 5461 Kodeksu cywilnego
Źródło: www.prawakonsuemnta.uokik.gov.pl

image_pdfimage_print