Pierwsza sesja VII kadencji Rady Powiatu Gorzowskiego przeszła do historii

Pierwsza sesja Rady Powiatu Gorzowskiego VII kadencji, która odbyła się 6 maja, przeszła do historii. Wszyscy radni otrzymali zaświadczenia o wyborze, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali Prezydium Rady Powiatu, Starostę, Wicestarostę, Zarząd oraz członków komisji.
Nowym przewodniczącym Rady Powiatu został Andrzej Kail. „Bardzo dziękuję za to zaufanie, którym mnie Wysoka Rada obdarzyła. Liczę na bardzo dobrą współpracę z radnymi na każdej płaszczyźnie dotyczącej Powiatu Gorzowskiego. Deklaruję że praca Rady będzie przebiegała na wysokim merytorycznym poziomie.” Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Gorzowskiego zostali Rafał Karmelita i Jarosław Lewandowicz.
Bardzo ważnym punktem sesji inauguracyjnej było wybranie nowego Starosty, Wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu Gorzowskiego.
Nowym Starostą Powiatu Gorzowskiego został Krzysztof Karwatowicz. „Obiecuję wykorzystywać wszystkie swoje kompetencje, które miałem możliwość Państwu przedstawić i obiecuję spłacać ten dług zaufania, który dzisiaj od Państwa otrzymałem (…) Pracownikom Starostwa i wszystkich jednostek powiatowych chciałbym w tej chwili obiecać wsparcie i spokój”.
Wicestarostą Powiatu Gorzowskiego został Zbigniew Surma.
W skład Zarządu Powiatu Gorzowskiego zostali wybrani radni Agnieszka Hołubowska, Andrzej Legan i Mariusz Śpiewanek.

Składy komisji stałych i doraźnych Rady Powiatu Gorzowskiego:

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Wichlińska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji
3. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
4. Beata Pampuchowicz – Członek Komisji
5. Agata Dusińska – Członek Komisji
6. Grzegorz Zapytowski – Członek Komisji
7. Karol Zieleński – Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Małgorzata Ludniewska – Przewodnicząca Komisji
2. Adrian Tomasz Wośkowiak – Członek Komisji
3. Grzegorz Zapytowski – Członek Komisji
4. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
5. Roman Fraszczyk – Członek Komisji
6. Tadeusz Koper – Członek Komisji
7. Anna Wichlińska – Członek Komisji
8. Agata Dusińska – Członek Komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:
1. Agata Dusińska – Przewodnicząca Komisji
2. Beata Pampuchowicz – Członek Komisji
3. Mariusz Śpiewanek – Członek Komisji
4. Andrzej Legan – Członek Komisji
5. Adrian Wośkowiak – Członek Komisji
6. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji
7. Jadwiga Szafraniec – Członek Komisji
8. Roman Fraszczyk – Członek Komisji
9. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
10. Rafał Karmelita – Członek Komisji

Komisja Spraw Społecznych:
1. Adrian Wośkowiak – Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji
3. Małgorzata Ludniewska – Członek Komisji
4. Mariusz Śpiewanek – Członek Komisji
5. Jadwiga Szafraniec – Członek Komisji
6. Rafał Karmelita – Członek Komisji
7. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
8. Tomasz Wysoczański – Członek Komisji
9. Tadeusz Koper – Członek Komisji

Komisja Zdrowia Publicznego:
1. Beata Pampuchowicz – Przewodnicząca Komisji
2. Anna Wichlińska – Członek Komisji
3. Agata Dusińska – Członek Komisji
4. Rafał Karmelita – Członek Komisji
5. Andrzej Legan – Członek Komisji
6. Jarosław Lewandowicz – Członek Komisji
7. Karol Zieleński – Członek Komisji
8. Agnieszka Hołubowska – Członek Komisji

Zarząd Powiatu Gorzowskiego wybrany 6 maja na pierwszej sesji VII kadencji
Starosta Powiatu Gorzowskiego Krzysztof Karwatowicz
Andrzej Kail Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Prezydium Rady Powiatu Gorzowskiego
Tekst ślubowania