Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Powiat Gorzowski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Celem programu jest wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wsparcie finansowe zostało udzielone Szkole Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich w wysokości 3000,00 złotych. Kwota wkładu własnego wynosi 750,00 zł, zaś całkowity koszt realizacji zadania zamyka się kwotą w wysokości 3750,00 złotych

Dotacja zostanie wykorzystana na zakup nowości wydawniczych, nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

 

stopka