Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025”

bary RP i wizerunek godła RP

Powiat Gorzowski otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 dla Technikum w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kostrzynie nad Odrą na rok 2024. Umowa pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Powiatem Gorzowskim została zawarta
11 czerwca 2024 roku
Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.
Całkowita wartość zadania dla Powiatu Gorzowskiego na realizację programu wynosi 15.000,00 zł. Z budżetu państwa przyznano dofinansowanie w wysokości 80%,
tj. 12.000,00 zł. Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 3.000,00 zł.,
tj. 20% wartości zadania.
Dotacja zostanie wykorzystana na zakup książek będących nowościami wydawniczymi (niebędących podręcznikami), nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz
na realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0