1

Profilaktyka zdrowotna w Powiecie Gorzowskim za 2022 rok.

Profilaktyka zdrowotna w Powiecie Gorzowskim za 2022 rok.

Poniższa tabela streszcza wykaz podejmowanych działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w podziale na poszczególne gminy Powiatu Gorzowskiego.
Tabela działań profilaktyki zdrowotnej w Powiecie Gorzowskim z podziałem na poszczególne gminy