Program “Mój elektryk”

Od dnia 12 lipca 2021 r. ruszył program „Mój elektryk”. Budżet programu wynosi 500 mln złotych. Jego realizację przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków. Stopniowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie uruchamiał kolejne nabory:
1) dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pojazdu zeroemisyjnego – wnioski będzie można składać od 12 lipca;
2) dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych podmiotów instytucjonalnych na zakup pojazdów zeroemisyjnych;
3) dla banków, które za pośrednictwem firm leasingowych będą dystrybuowały dopłaty
do leasingu, w tym najmu długookresowego.
Nabór wniosków o dofinansowanie składanych przez osoby fizyczne rozpoczął się
12 lipca i będzie prowadzony do wyczerpania środków lub do 30 września 2025 r. Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online, przy minimum formalności. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji. W przypadku pozytywnej oceny Funduszu wniosek, po złożeniu przez wnioskodawcę podpisu elektronicznego, będzie stanowił umowę z NFOŚiGW.

Szczegóły programu: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc
Źródło: Minister Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/doplaty-do-pojazdow-zeroemisyjnych-z-korzystnymi-zmianami-12-lipca-rusza-program-moj-elektryk).