Programy i Strategie

image_pdfimage_print

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM POSTĘPOWANIA OSTROŻNOŚCIOWEGO POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU GORZOWSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GORZOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

image_pdfimage_print