Projekt badawczy – Organizacje społeczne wobec pandemii

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Klon/Jawor we współpracy z portalem ngo.pl przeprowadza badanie, które ma na celu wykazanie, jak organizacje społeczne radzą sobie działając w warunkach pandemii. Jest ono skierowane do organizacji z całej Polski. Rzetelna diagnoza sytuacji NGO pozwoli na poznanie kluczowych bolączek i potrzeb organizacji pozarządowych.

Zachęcamy do włączenia się w ten ważny projekt badawczy i wypełnienia krótkiej ankiety. Im więcej organizacji weźmie w nim udział, tym rzetelniejsza będzie uzyskana diagnoza sytuacji sektora społecznego.

Ankieta “Organizacje wobec pandemii”: https://panel.ngo.pl/index.php/755819?lang=pl

*             Wypełnienie ankiety zajmie ok. 20 min.

*             Wypełniania ankiety nie należy przerywać – po zamknięciu nie będą mogli Państwo wrócić do swoich wyników.

*             Na Państwa odpowiedzi czekamy do 17 stycznia 2021.

Raport z badania będzie dostępny bezpłatnie na stronie fakty.ngo.pl w I kwartale 2021 r. Prowadzone badanie do druga odsłona badania sytuacji NGO w pandemii, pierwsza była prowadzona w maju, a raport z niej jest dostępny tutaj: https://fakty.ngo.pl/raporty/organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-2020

Wyniki badania będą nagłośnione, a także przekazane kluczowym darczyńcom i decydentom, którzy mogą podjąć działania służące wsparciu organizacji w Polsce.

W razie pytań w sprawie badania prosimy o kontakt: badania@klon.org.pl