Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn

bary RP i wizerunek godła RP

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg powiatowych nr 1418F w ciągu ul. Leśnej i ul. Dworcowej i 1419F w ciągu ul. Myśliborskiej i ul. Leśnej w m. Lubiszyn”

Wartość dofinansowania: 4.942.174,00 zł.

Wartość zadania: 9.752.684,78 zł.

Zakres prac obejmuje:
– przebudowę istniejących jezdni,
– przebudowę istniejących i budowę nowych chodników,
– budowę nowych zjazdów i przebudowę istniejących (indywidualnych i publicznych),
– budowę zatoki postojowej,
– przebudowę przepustu,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– budowę kanału technologicznego,
– likwidację kolizji z elementami istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu.