„Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”

 

bary RP i wizerunek godła RP

Z końcem września 2023 roku zakończyły się roboty budowlane związane z zadaniem: „Przebudowa dróg: Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Osiedle Warniki w Kostrzynie nad Odrą wraz z infrastrukturą”.

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 Wartość dofinansowania: 7.219.366,00 zł.

 Końcowa wartość zadania:  14.092.359,85 zł.

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

  • Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1383F o długości 1988 m.
  • Budowa odcinków ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż przebudowywanej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ulicy Osiedle Warniki
  • Budowa kanalizacji deszczowej dla przebudowywanych ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Osiedle Warniki
  • Budowa nowego oświetlenia drogowego dla przebudowywanych ulic
  • budowa kanalizacji deszczowej
  • przebudowa kolidujących sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci energetycznej, gazowej i teletechnicznej
  • usunięcie kolidujących drzew i krzewów