Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica

 

bary RP i wizerunek godła RP

 

 

 

 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1289F ul. Pocztowa – Miejscowość Witnica.

Wartość dofinansowania: 3.993.979,00 zł.

Wartość zadania: 6.572.497,83 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

– przebudowę jezdni,
– przebudowę chodnika,
– budowę drogi rowerowej,
– budowę elementów spowalniających ruch – trzech wyniesionych przejść dla pieszych,
– budowę wysp przejezdnych i nieprzejezdnych,
– budowę zatok postojowych,
– przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
– odprowadzenie wód deszczowych w tereny chłonne oraz w powiązaniu z istniejącymi wpustami,
– przebudowę istniejącego systemu odwodnienia,
– przebudowę oświetlenia drogowego,
– zmianę stałej organizacji ruchu.

Celem prac jest:
– zwiększenie atrakcyjności miejscowości i terenów przyległych,
– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.