Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec oficjalnie zakończona

Piątkowe otwarcie, to zwieńczenie wielomiesięcznej pracy wszystkich zaangażowanych w tę inwestycję. To wspólny sukces przede wszystkim Radnych Powiatu Gorzowskiego Tadeusza Koper, Andrzeja Juszczaka, Romana Fraszczyka, a także pracowników powiatu gorzowskiego. Wykonano nową nawierzchnię ponad  kilometrowego odcinka drogi, chodniki, parkingi, instalacje podziemne, wyspy spowalniające ruch.
Na realizację tego zadania Powiat Gorzowski uzyskał dofinansowanie z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dziękujemy za wsparcie Władysławowi Dajczakowi Wojewodzie Lubuskiemu. Jako lider wielu projektów aplikujemy o środki w programach rządowych na remonty kolejnych dróg powiatowych, bo to realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców.

 

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec

droga Borek-Brzozowiec