Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko Gmina Kłodawa

Flaga Polski i godło

W dniu 07.12.2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko Gmina Kłodawa

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość dofinansowania: 197.526,79 zł.

Wartość zadania: 286.455,70 zł.

Zakres inwestycji obejmuje:

Zakres inwestycji obejmuje:
• Roboty przygotowawcze.
• Roboty rozbiórkowe i usunięcie zadrzewień.
• Roboty ziemne.
• Wykonanie nawierzchni, elementów ulic.
• Regulację studzienek.
• Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Celem prac jest:
– polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym,
– zmniejszenie uciążliwości związanych z komunikacją kołową.